York at Freeport

YORK 2, FREEPORT 1

FIELD HOCKEY

RECAPBOXSCORE

YORK 2, FREEPORT 1

121OT2OTPCF
York (8-0)0112
Freeport (5-3-1)1001

TEAM SCHEDULES

YORKFREEPORT

Record: 17-1-0

DateTimeW/L/TGameDetails
Thursday, 09/05/20194:00 PMWYork 2, Fryeburg Academy 1, 2OTDetails
Saturday, 09/07/20191:30 PMWYork 2, Greely 1Details
Monday, 09/09/20194:00 PMWYork 6, St. Dominic 2Details
Wednesday, 09/11/20195:30 PMWYork 3, Yarmouth 0Details
Tuesday, 09/17/20194:00 PMWYork 2, Freeport 1Details
Thursday, 09/19/20194:00 PMWYork 2, Lake Region 1, 2OTDetails
Monday, 09/23/20196:00 PMWYork 2, Cape Elizabeth 0Details
Wednesday, 09/25/20196:00 PMWYork 2, Freeport 1, OTDetails
Friday, 09/27/20194:00 PMWYork 2, Lake Region 1Details
Thursday, 10/03/20194:00 PMWYork 3, Fryeburg Academy 2, OT
Monday, 10/07/20194:00 PMWYork 6, North Yarmouth Academy 1Details
Friday, 10/11/20194:30 PMWYork 3, Poland 1Details
Tuesday, 10/15/20194:00 PMWYork 3, Greely 0Details
Friday, 10/18/20194:00 PMWYork 5, Gray-New Gloucester 1Details
Tuesday, 10/22/20194 p.m.WYork 3, Poland 0Details
Saturday, 10/26/20191 p.m.WYork 3, Lake Region 0Details
Wednesday, 10/30/20193 p.m.WYork 3, Fryeburg Academy 1Details
Saturday, 11/02/20192 p.m.LWinslow 7, York 2Details

Record: 10-4-2

DateTimeW/L/TGameDetails
Wednesday, 09/04/20196:00 PMWFreeport 5, Greely 0Details
Saturday, 09/07/201911:00 AMWFreeport 4, Poland 0
Monday, 09/09/20194:00 PMTFreeport 1, Fryeburg Academy 1, 2OTDetails
Wednesday, 09/11/20196:00 PMLLake Region 1, Freeport 0Details
Tuesday, 09/17/20194:00 PMLYork 2, Freeport 1Details
Thursday, 09/19/20196:00 PMWFreeport 3, Fryeburg Academy 1Details
Saturday, 09/21/20194:00 PMWFreeport 4, Yarmouth 0Details
Monday, 09/23/20196:00 PMWFreeport 7, Wells 2Details
Wednesday, 09/25/20196:00 PMLYork 2, Freeport 1, OTDetails
Tuesday, 10/01/20194:00 PMWFreeport 4, Greely 1
Thursday, 10/03/20196:00 PMWFreeport 4, Cape Elizabeth 0Details
Tuesday, 10/08/20194:00 PMWFreeport 4, St. Dominic 2Details
Wednesday, 10/09/20194:30 PMTFreeport 0, Poland 0, 2OTDetails
Wednesday, 10/16/20196:00 PMWFreeport 3, Yarmouth 2Details
Wednesday, 10/23/20195:30 p.m.WFreeport 2, Leavitt 0Details
Saturday, 10/26/20191 p.m.LFryeburg Academy 3, Freeport 2, 2OTDetails