Fryeburg Academy at Freeport

FRYEBURG ACADEMY 3, FREEPORT 2

FIELD HOCKEY

RECAPBOXSCORE

FRYEBURG ACADEMY 3, FREEPORT 2

121OT2OTPCF
Fryeburg (11-4-1)02013
Freeport (10-4-2)11002

TEAM SCHEDULES

FRYEBURG ACADEMYFREEPORT

Record: 11-5-1

DateTimeW/L/TGameDetails
Thursday, 09/05/20194:00 PMLYork 2, Fryeburg Academy 1, 2OTDetails
Monday, 09/09/20194:00 PMTFreeport 1, Fryeburg Academy 1, 2OTDetails
Wednesday, 09/11/20195:00 PMWFryeburg Academy 3, Greely 0
Friday, 09/13/20193:30 PMWFryeburg Academy 7, Sacopee Valley 1Details
Tuesday, 09/17/20194:00 PMWFryeburg Academy 1, Poland 0Details
Thursday, 09/19/20196:00 PMLFreeport 3, Fryeburg Academy 1Details
Saturday, 09/21/20191:00 PMLLake Region 2, Fryeburg Academy 1, OTDetails
Monday, 09/23/20194:00 PMWFryeburg Academy 5, Greely 0Details
Friday, 09/27/20194:00 PMWFryeburg Academy 4, Gray-New Gloucester 0Details
Tuesday, 10/01/20194:00 PMWFryeburg Academy 5, Yarmouth 0Details
Thursday, 10/03/20194:00 PMLYork 3, Fryeburg Academy 2, OT
Wednesday, 10/09/20194:00 PMWFryeburg Academy 3, Gray-New Gloucester 0Details
Monday, 10/14/20194:00 PMWFryeburg Academy 2, Lake Region 1Details
Tuesday, 10/15/20194:00 PMWFryeburg Academy 6, St. Dominic 2
Wednesday, 10/23/20193:30 p.m.WFryeburg Academy 2, Yarmouth 0Details
Saturday, 10/26/20191 p.m.WFryeburg Academy 3, Freeport 2, 2OTDetails
Wednesday, 10/30/20193 p.m.LYork 3, Fryeburg Academy 1Details

Record: 10-4-2

DateTimeW/L/TGameDetails
Wednesday, 09/04/20196:00 PMWFreeport 5, Greely 0Details
Saturday, 09/07/201911:00 AMWFreeport 4, Poland 0
Monday, 09/09/20194:00 PMTFreeport 1, Fryeburg Academy 1, 2OTDetails
Wednesday, 09/11/20196:00 PMLLake Region 1, Freeport 0Details
Tuesday, 09/17/20194:00 PMLYork 2, Freeport 1Details
Thursday, 09/19/20196:00 PMWFreeport 3, Fryeburg Academy 1Details
Saturday, 09/21/20194:00 PMWFreeport 4, Yarmouth 0Details
Monday, 09/23/20196:00 PMWFreeport 7, Wells 2Details
Wednesday, 09/25/20196:00 PMLYork 2, Freeport 1, OTDetails
Tuesday, 10/01/20194:00 PMWFreeport 4, Greely 1
Thursday, 10/03/20196:00 PMWFreeport 4, Cape Elizabeth 0Details
Tuesday, 10/08/20194:00 PMWFreeport 4, St. Dominic 2Details
Wednesday, 10/09/20194:30 PMTFreeport 0, Poland 0, 2OTDetails
Wednesday, 10/16/20196:00 PMWFreeport 3, Yarmouth 2Details
Wednesday, 10/23/20195:30 p.m.WFreeport 2, Leavitt 0Details
Saturday, 10/26/20191 p.m.LFryeburg Academy 3, Freeport 2, 2OTDetails